Organisatie

Stichting ONfile

Stichting ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals.

ONfile is opgericht in 1996 met als doel de positie van gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. In de daaropvolgende jaren is de achterban van de stichting uitgebreid met filmmakers en andere mediaprofessionals. Het netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals uit 35 verschillende landen, waaronder nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland zijn.

Wat we doen

ONfile draagt bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving door gevluchte mediaprofessionals te ondersteunen bij hun professionele integratie. ONfile biedt haar netwerk een veilige haven én een (online) plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling. ONfile functioneert daarnaast als intermediair tussen haar schrijvers, makers en sprekers en de Nederlandse media en samenleving. ONfile begeleidt mediaprofessionals en mediaorganisaties waar mogelijk op maat.

Wil je deel uitmaken van ons netwerk van mediaprofessionals? Vul dan het inschrijfformulier in onder contact.

Wie we zijn

Bestuur

  • Maaike Verrips (voorzitter)
  • Tim Verhoeven (penningmeester)
  • Mustafa Hadziibrahimovic (algemeen bestuurslid)
  • Sergej Kreso (algemeen bestuurslid)
  • Bart Luirink (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Bureau

  • Milena Mulders (coördinator)
  • Merel Huisman (communicatie en productie)

ONfile ontvangt subsidie van het Ministerie van OCW

Ministerie OCW

Samenwerkingsverbanden

ONfile huist in het Huis van de Commons.

De Coöperatie

ONfile maakt deel uit van een collectief van freelance journalisten, De Coöperatie.

RFG magazine

Samen met De Coöperatie initieerde ONfile RFG magazine. Een online magazine voor gevluchte journalisten en schrijvers. Aanmelden voor RFG Magazine gaat via de website.

Nederlandse Vereniging van Journalisten

In haar rol als belangenbehartiger werkt ONfile nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

The Buddy Filmproject

Op het gebied van film werkt ONfile samen met The Buddy Filmproject en 1001 Production House.

1001 Production House

Vluchtelingenambassadeurs

Samen met de Stichting Vluchtelingenambassadeurs vormen we een netwerk van nieuwe sprekers.

Stichting Granate

Op gebied van poëzie en literatuur werkt ONfile samen met Stichting Granate.

ANBI

ONfile is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat brengt fiscale voordelen met zich mee. Zo zijn giften van particulieren en bedrijven aan ONfile onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor diezelfde particulieren en bedrijven. Daarbij hoeft ONfile géén erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die ONfile ontvangt. Zie de website van de Belastingdienst voor uitgebreide informatie.