Organisatie

Stichting ONfile

Stichting ONfile was een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals.

ONfile is opgericht in 1996 met als doel de positie van gevluchte journalisten en schrijvers in Nederland te versterken. In de daaropvolgende jaren is de achterban van de stichting uitgebreid met filmmakers en andere mediaprofessionals. Het netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals uit 35 verschillende landen, waaronder nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland zijn.

Wat ONfile heeft gedaan

ONfile heeft bijgedragen bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving door gevluchte mediaprofessionals te ondersteunen bij hun professionele integratie. ONfile bood haar netwerk een veilige haven én een (online) plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling.

ONfile organiseerde maandelijks (online) activiteiten: de Ledenestafette waarin leden elkaar of anderen interviewen over hun werk, de Kinoclub waarin we films van leden en anderen bespreken of waarin we ontmoetingen met sleutelfiguren uit de Nederlandse media tot stand brengen.

ONfile functioneerde daarnaast als intermediair tussen haar schrijvers, makers en sprekers en de Nederlandse media en samenleving.

Wie we zijn

Bestuur

  • Signe Zeilich-Jensen (voorzitter)
  • Lidija Zelovic (vice-voorzitter)
  • Nienke Stel (penningmeester)
  • Mustafa Hadziibrahimovic (algemeen bestuurslid)
  • Sergej Kreso (algemeen bestuurslid)
  • Bart Luirink (algemeen bestuurslid)
  • Jos Huber (algemeen bestuurslid)

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Bureau

  • Sandra Rottenberg (projectmanagement)

ONfile ontving tot 2020 subsidie van het Ministerie van OCW. Sinds 2023 is ONfile niet langer actief.

Ministerie OCW

Samenwerkingsverbanden

De Coöperatie

ONfile maakt deel uit van een collectief van freelance journalisten, De Coöperatie.

RFG magazine

Samen met De Coöperatie initieerde ONfile RFG magazine. Een online magazine voor gevluchte journalisten en schrijvers. Aanmelden voor RFG Magazine gaat via de website.

Nederlandse Vereniging van Journalisten

In haar rol als belangenbehartiger werkt ONfile nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

The Buddy Filmproject

Op het gebied van film werkt ONfile samen met The Buddy Filmproject en 1001 Production House.

1001 Production House

Majalla

Op gebied van journalistiek werkt ONfile samen met Majalla.

Vluchtelingenambassadeurs

Samen met de Stichting Vluchtelingenambassadeurs vormen we een netwerk van nieuwe sprekers.

Stichting Granate

Op gebied van poëzie en literatuur werkt ONfile samen met Stichting Granate.

Publicism

ONfile is als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van Publicism: op blockchain gebaseerde technologie die een vrije pers faciliteert en journalisten in staat stelt om veilig te spreken zonder angst voor repercussies.

Humanity House

ONfile biedt als intermediair haar sprekers aan voor de inhoudelijke programma’s van Humanity House.

Jaarrekening en activiteiten

ANBI-formulier 2020
Jaarplan 2020
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Activiteitenverslag 2020
Activiteitenverslag 2019
Activiteitenverslag 2018
Activiteitenverslag 2017

ANBI

ONfile is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat brengt fiscale voordelen met zich mee. Zo zijn giften van particulieren en bedrijven aan ONfile onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor diezelfde particulieren en bedrijven. Daarbij hoeft ONfile géén erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die ONfile ontvangt. Zie de website van de Belastingdienst voor uitgebreide informatie.