Netwerk voor gevluchte mediaprofessionals ONfile stopt na 25 jaar

22 januari 2023
Sinds 1996 bood ONfile haar netwerk van gevluchte schrijvers, journalisten en andere mediaprofessionals een plaats voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling. Met ingang van 2023 stopt de stichting met haar activiteiten. Een deel van de activiteiten wordt overgenomen door RFG Magazine.

In 2020 publiceerde ONfile de startersgids voor gevluchte journalisten ‘Handboek voor journalistieke inburgering’. Ook ging ONfile in gesprek met Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren over (het gebrek aan) culturele diversiteit op de Nederlandse media redactie. Dit initiatief resulteerde in een serie inspirerende bezoeken in samenwerking met RFG waarin mediamakers met een vluchtelingenachtergrond en Nederlandse redacties met elkaar kennismaakten (2021-2022). ONfile organiseert maandelijks (online) activiteiten zoals de Kinoclub waarin films met een relevant thema voor het netwerk gezien en besproken worden.

Net als ONfile heeft RFG Magazine als missie om de positie van gevluchte mediaprofessionals te versterken en hun toegang tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. RFG Magazine werd in 2017 opgericht door ONfile samen met het journalistiek freelancerscollectief De Coöperatie. Journalisten die via RFG Magazine publiceren, worden gekoppeld aan Nederlandse freelancers, die hun klankbord en taalcoach zijn. Deze artikelen worden niet alleen gepubliceerd op het eigen platform rfgmagazine.nl maar ook bij bekende kranten en tijdschriften als de Volkskrant, NRC, AD, Trouw, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. Meerdere journalisten met een vluchtelingenachtergrond hebben door bemiddeling van RFG stageplaatsen gevonden bij mediaorganisaties.

De sociale doelstelling van ONfile om een platform te bieden voor ontmoeting en dialoog, zal worden toegevoegd aan RFG Magazine. Maaike de Graaf, voorzitter van RFG: ‘De focus van RFG blijft primair liggen op het bieden van arbeidsmarktperspectief aan gevluchte collega’s. Maar de Kinoclub is een prachtige aanvulling op ons aanbod van diensten.’

In het voorjaar van 2023 zal een publicatie verschijnen waarin de bevlogen jaren van ONfile in woord en beeld worden verteld.

Voor meer informatie, neem contact op met Rob Hartgers, projectleider van RFG Magazine. 06-45508529 rob.hartgers@rfgmagazine.nl

Meer informatie op rfgmagazine.nl